5-7 October 2017, Vienna, Austria

 

От 05 до 07 октомври 2017 година във Виена, се проведе 4-тата годишна среща на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология (EULIS17)

Около 400 участнии, от цял свят, имаха възможност да се срещнат със световно известни експерти в областта на патофизиологията, метаболитната оценка, диагностиката, медикаментозното и най-съвременното хирургично лечение на уролитиазата. По време на пленарни лекции, тематични презентации, извършване на оперативни интервенции в реално време, практически и постерни сесии, разглеждане на сложни клинични случаи, дебати по дискутабилни теми, бяха разгледани всички аспекти на уролитиазата като заболяване на най –високо съвременно научно ниво.

Катедрата по урология и нефрология на ВМА София, беше представена от проф. д-р Илия Салтиров и гл. ас. д-р Кремена Петкова. Като членове на научния комитет на симпозиума и участници в различни работни групи и научни проекти на организацията, проф. Салтиров и д-р Петкова взеха активно участие в работата на симпозиума. Те представиха и резултатите от три техни научни разработки по съвременни теми от ендоурологичното лечение на пациенти с уролитиаза.