В клиниката се хоспитализират болни за диагностика и лечение на хронични гломерулни увреждания – първични гломерулонефрити, вторични нефропатии при системен лупус еритематодес, болест на Шонлайн -Хенох, ревматоиден артрит, васкулити , диабет. Осъществяват се бъбречни биопсии и съвременна имунотерапия. Приемат се болни с тубуло – интерстициални бъбречни увреждания, уроинфекции, бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий за обучение в диетичния режим, корекция на анемията, разстройствата във водно-електолитната и калциево – фосфорната обмяна, метаболитната ацидоза.

Съществува специална насоченост към лечението на резистентната хипертония при болни с бъбречни болести, към проблемите на болни с диабетно бъбречно увреждане; избор и дозиране на лекарствени средства в условията на увредена бъбречна функция; метаболитни изследвания, медикаментозно лечение и профилактика на рецидивите при пациенти с уролитиаза след хирургично лечение.
Клиниката разполага с последен модел ехографски апарат , зала с инструментариум за бъбречна биопсия под ехографски контрол, перфузори.

Клиниката разполага с комфортни стаи с по 3 легла със собствен санитарен възел, климатик и телевизия.