Клиниката по „Ендоурология и ЕКЛ” е единствената в България клиника, специализирана в ендоскопското и минимално-инвазивно лечение на урологичните заболявания.

Клиниката разполага с модерен Endoalpha интегриран операционен блок, оборудван с апарат за екстракорпорална литотрипсия от последно поколение, комбиниран Holmium и Ne:YAG лазер и пълен набор от ендоскопски и лапароскопски инструментариум.

Лечебни дейности