The 1st National Congress of the Urological Section of Serbian Medical Association and Regional Joint Meeting with ESU Course on urolithiasis

September, 28-30th, 2017
Belgrade, Serbia

 

На 28-30 септември, 2017 година в Белград, Сърбия се проведе 1-ви Национален Конгрес на Урологичната секция на Сръбската медицинска асоциация и регионален митинг с курс на Европейското училище по урология с тема съвременно лечение на уролитиазата – ESU Course on urolithiasis.

Научната програма на конгреса включваше основни теми от съвременната урология, представени в пленарни лекции, постерни и видео сесии и дискусия на клинични случаи.

Проф. д-р Илия Салтиров и гл. ас. д-р Кремена Петкова, взеха участие като членове на Научния комитет на конгреса с модериране на пленарна и постерна сесия. Проф. Салтиров представи пленарен доклад на тема “PCNL in the treatment of stone disease: indications and techniques”, а д-р Петкова, представи по време на ESU Course on urolithiasis два интересни и предизвикателни случаи от клиничната практика, които предизвикаха задълбочени дискусии в залата и експертен коментар от председателите на курса – Dr. Guido Giusti, Italy и Dr. Thomas Тailly, Belgium.

Като участници в работата на конгреса взеха участие и трима от младите лекари на Катедрата по урология и нефрология – д-р Огнян Гъцев, Д-р Петър Петров и д-р Стефан Христофоров. Те направиха своите презентации в областта на ендоскопското и минимално инвазивно лечение на уролитиазата и лечението на туморите на горния уринарен тракт, по време на модерирани постерни сесии. Представеният материал получи високи професионални оценки и одобрение от модераторите и участниците.

При закриването на конгреса участниците от Катедрата по Урология и нефрология на ВМА бяха отличени с престижни международни сертификати.