5th Meeting of EAU Section of Urolithiasis (EULIS 2019), Milan, Italy

От 03 до 05 октомври 2019 година в Милано, Италия, се проведе 5тата годишна среща на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология (EULIS19).
Около 600 участници, от цял свят, имаха възможност да се срещнат със световно известни експерти в областта на уролитиазата. EULIS тази година предложи на всички участници state-of-the-art лекции, дискусии, hands-on-training сесии, Live-surgery сесии и постерни сесии, на които бяха представени последните резултати и достижения на медицинската наука в областта на диагностиката, лечението и метафилактиката на уролитиазата. Събитието беше съпроводено от търговско изложение, като освен това беше организирана и високоинформативна сесия, посветена на най-добрите методи за поддръжка и стерилизация на ендоскопските инструменти.
Катедрата по урология и нефрология на ВМА гр. София, беше представена от проф. д-р Илия Салтиров, д-р Огнян Гъцев, д-р Стефан Христофоров и д-р Петър Петров. Катедрата по Урология и нефрология на ВМА взе участие в научната програма на конгреса с 2 пленарни доклада, 1 модериране на пленарна и 2 модерирания на постерна сесия, 6 презентации в модерирана и 1 презентация в немодерирана постерна сесия.