На 30-31.05.2015 в международно признатата Nemocnice České Budějovice a.s. болница, Чехия се проведе обучителен курс за млади лекари и специалисти, желаещи да се развиват в областта на ендоурологията и минималноинвазиванта хирургия. Тема на курса с ръководител MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. бе „Current endoscopic treatment of urolithiasis in upper urinary tract ” при пациенти с бъбречно-каменна болест.

Желанието, за обучение и развитие на своите кадри, на Клиниката по Ендоурология и ЕКЛ, Военномедицинска академия гр. София с ръководител проф. д-р Илия Салтиров дмн, бе затвърдено, като в организирания двудневен курс, участие взеха д-р Огнян Гъцев и д-р Стефан Христофоров. Научната програма на форума включваше лекции, дискусии на интересни клинични случай от практиката, операции на живо, следоперативни усложнения и ограничения на процедурите. На събитието бяха представени техническите възможности на медицинската апаратура и консумативи използвани при лечението на уролитиазата.

В курса взеха участие и представители от Англия и Азербайджан, което даде възможност за обмяна на опит и дискутабилни теми относно диагностиката, лечението и профилактиката на бъбречно-каменната болест. С любезното съдействие на болницата, MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. и неговия екип, бяха демонстрирани на живо различни оперативни техники – перкутанни нефролитотрипсии (PCNL), флексибилни уретерореноскопии (fURS/RIRS) и семиригдна URS, tips and trics.

Участниците от проведения форум бяха отличени с престижни международни сертификати.