Катедрата по Урология и Нефрология към Военномедицинска академия гр. София с ръководител проф. д-р Илия Салтиров дмн, показа своя стремеж към обучението на своите кадри в областта на ендоурологията и минималноинвазивната хирургия отговарящ на световните стандарти и квалификации.

Доказателство за това е проведения на 27-28.11.2017 година в град Хамбург, Германия обучителен курс по ендоурология на тема „Explore mode of treatment for kidney and ureter stones using flexible URS and PCNL” в една от водещите европейски урологични клиники -„Asklepios Klinik Barmbek” с ръководител проф. д-р Андреас Грос. Проф. Грос, заедно с екипа му, състоящ се от международно признати специалисти, се фокусира върху цялата гама от урологични заболявания, от минималноинвазивно лечение на уролитиазата, до сложни хирургически техники при онкологичните заболявания, както и адекватното им диагностициране с най-съвременни методи.

В организирания двудневен курс, участие взеха представители на Катедрата по Урология и Нефрология към ВМА гр. София – д-р Огнян Гъцев и др. Петър Петров. Научната програма на форума включваше дискусии на клинични случаи, лекции, операции на живо, следоперативни усложнения и ограничения на процедурите. Събитието е насочено към млади специалисти уролози и специализанти работещи и обучавани в университетски болници със засилен интерес в ендоурологията.

Във форума участие взеха и представители от Азербайджан и Гърция, което даде възможност за обмяна на опит и дискутабилни теми относно бъбречнокаменната болест, доброкачествената простатна хиперплазия и уротелните тумори на отделителната система. Бяха представени на живо семиригидни и флексибилни уретерореноскопии при лечение на уролитиазата в планов и спешен порядък, както и съвременно трансуретрално лазерно лечение на доброкачествена простатна хиперплазия.

Последният ден от курса участниците бяха отличени с престижни международни сертификати.