На 1-ви и 2-ри декември 2017 година в Истанбул, Турция за пети пореден път се проведе научна среща „Дни на уролитиазата”. Научното събитие е международна конференция, която се провежда всеки две години и е посветена изцяло на диагностиката, хирургичното и медикаментозно лечение, патогенезата, метафилактиката и профилактиката на рецидивите при пациенти с уролитиаза.

Научният комитет традиционно е съставен от водещи международни експерти в тематиката, с традиционно силно участие и на домакините от турска страна.

Проф. д-р Илия Салтиров, дмн, Ръководител на Катедрата по урология и нефрология на Военномедицинска академия, беше поканен от организаторите като лектор и член на Научния комитет. Той взе участие в дебат върху предизвикателни клинични случаи за хрургично и медикаментозно лечение и изнесе пленарна лекция на тема „Очаквания за резултата от лечението и качество на живот на пациентите с уролитиаза”.

 

 

Научното събитие за пореден път даде възможност за установяване на научно обосновани критерии за диагностично и терапевтично поведение при пациенти с различни форми на уролитиаза, за обмен на научни идеи за бъдещо сътрудничество, за затвърждаване на стари и установяване на нови приятелски и професионални контакти.