На 26-28 Май в гр. Истанбул, Турция, се проведе първата среща Технологии в урологията (UROtech22), организирана от секциите по Уролитиаза (EAU), Rоботизирана урология (ERUS) и Tехнологии в урологията (ESUT) на Европейската Урологична Асоциация (EAU). Събитието събра повече от 700 участници от целия свят, които имаха възможност да обменят опит и да представят резултатите от работата си по време на организираните постерни и видео сесии. Форумът беше фокусиран върху съвременните ендоурологични и минимално инвазивни методи за диагностика и лечение в онкоурологията, уролитиазата и доброкачествените урологични заболявания. Научната програма на събитието включваше тематични пленарни сесии, хирургия на живо, hands-on-training сесии, постерни и видео сесии.

Обединяването на трите най-високо технологични секции на Европейската асоциация по урология (EAU) позволи организирането на висококачествена научна среща, обхващаща всички аспекти на съвременните минимално инвазивни хирургични методики в урологията, представени от експерти в съответната област.

Hands-on-training сесиите, организирани от Европейското училище по урология (ESU), дадоха възможност на младите уролози да се запознаят и докоснат до съвременните ендоскопи и инструментариум, и да научат базови умения в ендоурологията и лапароскопската урология под ръководството на опитни ментори.

Катедрата по Урология и Нефрология на Военномедицинска академия, София взе участие във форума с 3 state-of-the art лекции, 1 участие в дискусия на клинични случаи, 8 презентации в модерирани постерни сесии и 4 участия като модератор на научни сесии, като всички те бяха високо оценени от аудиторията.