На 26 и 27 октомври 2012 година в София се проведе 8-мия Конгрес на Европейската Асоциация по Урология (EAU) за Югоизточна Европа (8th South-Eastern European Meeting), в който взеха участие повече от 250 делегати от България, Турция, Гърция, Сърбия, Македония, Албания.

Научната програма на конгреса включваше лекции и постерни сесии, на които бяха представени последните резултати и достижения на медицинската наука във всички области на съвременната урология. Събитието беше съпроводено от търговско изложение, на което бяха представени техническите новости в областта на медицинската апаратура и консумативи и тяхното приложение в урологията.

В пленарната сесия, посветена на лечението уролитиазата, Доц. Илия Салтиров представи лекция за ендоскопско лечение на конкременти в бъбреците и съвременни възможности на флексибилната уретерореноскопия и перкутанната нефролитотрипсия. Проф. Akpinar от Турция, Проф. Skolarikos и Проф. Anagnostou от Гърция, представиха лекции посветени на екстракорпоралната литотрипсия, флексибилната уретерореноскопия и ролята на отворената хирургия в съвременното лечение на уролитиазата.

Катедрата по Урология и нефрология на ВМА взе участие в научната програма на конгреса с 5 научни доклада, посветени на съвременни минимално-инвазивни методи за лечение на бъбречно-каменната болест и острата бъбречна недостатъчност. Един от научните доклади представи опита на Катедрата по урология и нефрология в областта на екстракорпоралната литотрипсия през последните 3 години, съвместно с колеги от 3 клинични центъра в Македония.

Във втория ден на конгреса бяха раздадени ежегодните награди за най-добри постерни презентации, като България и Турция спечелиха по 2 награди. Екип от Катедрата по урология и нефрология на ВМА беше награден с трета награда Richard Wolf за презентация на тема „Ретроградна интраренална хирургия при лечение на конкременти в бъбрека < 20 мм”.

Наградените постери ще бъдат представени и на ежегодния Конгрес на Европейската асоциация по урология, който ще се проведе през март 2013 година в Милано.