От 4 до 8 септември 2012 година в Истанбул се проведе 30тия Световен Конгрес по Ендоурология и Екстракорпорална литотрипсия, организиран от Асоциaцията по ендоурология (Endourological Society).

Научната програма на конгреса включваше лекции, постерни и видео сесии, „Live surgery” сесии и “Hands-on-training” курсове, посветени на съвременните методи в едноскопската, лапароскопската и робот-асистираната урология. В конгреса взеха участие делегати от целия свят и водещи специалисти в областта на ендоурологията и минимално-инвазивната урология.

Събитието беше съпроводено от търговско изложение, на което бяха представени техническите новости в областта на медицинската апаратура и консумативи и тяхното приложение в урологията.

Катедрата по Урология и нефрология на ВМА взе участие в научната програма на конгреса с 3 научни доклада, посветени на съвременни минимално-инвазивни методи за лечение на бъбречно-каменната болест:

  1. Endoscopic combined intrarenal surgery (ECIRS) for the treatment of large renal stones
  2. Intrarenal pseudoaneurysm following percutaneous nephrolithotomy
  3. Retrograde intrarenal surgery (RIRS) for the treatment of renal stones < 20 mm