На 18-19.09.2018 в международно признатата университетска Royal Free Hospital, град Лондон, Великобритания се проведе обучителен курс за млади лекари и специалисти, желаещи да се развиват в областта на ендоурологията и минималноинвазиванта хирургия. Тема на курса с ръководител д-р Leye Ajayi бе „Supine PCNL and ECIRS ” при пациенти с бъбречно-каменна болест.

Желанието, за обучение и развитие на своите кадри, на Катедрата по Урология и Нефрология към Военномедицинска академия гр. София с ръководител проф. д-р Илия Салтиров дмн, бе затвърдено, като в организирания двудневен курс, участие взе представител на Клиниката по Ендоурология и Екстракорпорална литотрипсия към ВМА гр. София – асистент д-р Стефан Христофоров. Научната програма на форума включваше лекции, дискусии на интересни клинични случай от практиката, операции на живо, следоперативни усложнения и ограничения на процедурите. На събитието бяха представени техническите възможности на медицинската апаратура и консумативи използвани при лечението на уролитиазата.

В курса взеха участие и представители от Полша и Южна Африка, което даде възможност за обмяна на опит и дискутабилни теми относно диагностиката, лечението и профилактиката на бъбречно-каменната болест. С любезното съдействие на болницата, д-р Ajayi и неговия професионален екип, бяха демонстрирани на живо различни оперативни техники – перкутанни нефролитотрипсии (PCNL), флексибилни уретерореноскопии (fURS/RIRS), както и комбинирана интраренална хирургия (ECIRS), за лечение на урологичните заболявания.

Участниците от проведения форум бяха отличени с престижни международни сертификати.