2nd International EAU-eULIS Comprehensive Urolithiasis Workshop


На 28-29 Април 2011 г. в интегрирания операционен и учебен център на Клиника по „Ендоурология и ЕКЛ” на Военномедицинска академия – София се състоя 2ри Международен научно-практически семинар, посветен на ендоскопското и медикаментозно лечение на уролитиазата и организиран със съдействието на Секцията по уролитиаза (eULIS) и Секцията по технологии в урологията (ESUT) на Европейската Асоциация по Урология (EAU).

Събитието се проведе с участието на водещи европейски експерти в областта на уролитиазата – проф. Томас Кнол (Германия), проф. Кемал Сарика (Турция), д-р Ноор Бушхолц (Великобритания), проф. Бернард Хес (Швейцария) и доц. Илия Салтиров (България), които представиха демонстрации на живо на ендоскопски операции и експертни лекции върху патофизиологията, метафилактиката, ендоскопското и медикаментозно лечение на уролитиазата при деца и възрастни.

В двудневния семинар взеха участие 13 уролози и специализанти по урология от различни европейски държави (България, Гърция, Македония, Унгария, Австрия). Участниците имаха възможност да наблюдават ендоскопски образи и образи от операционната зала, транслирани в реално време от операционния център, както и активно да участват в оперативните интервенции с въпроси и коментари към хирургичния екип.

Първият ден на семинара започна с представяне на клиничните случаи и обсъждане на показанията и противопоказанията за приложението на различните ендоскопски методи за лечение на уролитиазата при отделните пациенти.

Първата демонстрация на операция беше ригидна уретероскопия с лазерна литотрипсия на конкремент в проксималната трета на левия уретер, извършена от проф. Сарика, който представи подробно показанията за приложение на метода и оперативната техника.

Втората оперативна демонстрация включваше перкутанна нефролитотрипсия (PCNL), метод на избор в ендоскопското лечение на конкременти в бъбрека с размери > 20 мм. Проф. Кнол, с асистенцията на доц. Салтиров, представи модификация на конвенционалната техника – Mini-PCNL, която се извършва с по-малък калибър ендоскопски инструментариум и намалява инвазивността на интервенцията. Оперативната техника беше подробно обяснена на участниците стъпка по стъпка, като детайлно се обсъдиха и показанията и противопоказанията за приложението й.

Демонстративните операции бяха последвани от експертни лекции върху нови модификации в оперативната техника и актуални резултати от приложението на флексибилната уретерореноскопия, перкутанната нефролитотрипсия и екстракорпоралната литотрипсия в комплексното минимално инвазивно лечение на уролитиазата, представени от проф. Кнол и д-р Бушхолц.

Вторият ден от семинара продължи с демонстративна операция на ендоскопска комбинирана интраренална хирургия, включваща ендовременното приложение на перкутанна нефролитотрипсия и флексибилна уретерореноскопия, извършвана едновременно от двама оператори в модифицирано Valdivia положение на пациента, и позволяваща по-пълно отстраняване на големи конкременти от бъбрека. Операцията беше демонстрирана от д-р Бушхолц и проф. Кнол, които обясниха детайлно всеки етап от оперативната интервенция.

Последната демонстративна операция на семинара включваше ригидна уретероскопия с лазерна литотрипсия при конкремент в дисталната част на десния уретер, която е метод на избор в лечението на дистални уретерни конкременти. Операцията беше извършена от проф. Сарика, който представи и лекция върху актуални проблеми и резултати в минимално-инвазивното и ендоскопско лечение на уролитиазата в детска възраст.

Вторият ден от семинара приключи с експертна лекция върху патофизиология, метаболитна оценка, метафилактика и медикаментозно лечение на уролитиазата, представена от проф. Хес.