EAU 7th South Eastern European Meeting (SEEM)

На 14 и 15 октомври 2011 година в Скопие, Македония, се проведе 7мият конгрес на Европейската асоциация по урология за Югоизточна Европа. На конгреса бяха представени 142 научни доклада от всички области на съвременната урология.

Катедрата по „Урология и нефрология” на Военномедицинска академия – София представи 3 научни доклада от в областта на ендоскопското и минимално инвазивно лечение на доброкачествената простатна хиперплазия, NBI-диагностика на карцинома на пикочния мехур и екстракорпорални терапии при рабдомиолиза и остра бъбречна недостатъчност.