frontОт 1 до 3 ноември 2013 година в Солун, Гърция се проведе 9тия Конгрес на Европейската Асоциация по Урология (EAU) за Югоизточна Европа (9th South-Eastern European Meeting), в който взеха участие повече от 500 делегати от Югозточна Европа (България, Гърция, Сърбия, Македония, Албания), Турция, Кувейт, Ливан, Иран.

Научната програма на конгреса включваше state-of-the-art лекции, дискусии, hands-on-training сесии и постерни сесии, на които бяха представени последните резултати и достижения на медицинската наука във всички области на съвременната урология. Събитието беше съпроводено от търговско изложение, на което бяха представени техническите новости в областта на медицинската апаратура и консумативи и тяхното приложение в урологията.

В рамките на конгреса се проведе състезание между представители на страните участници за най-добра презентация по актуални теми от съвременната урология. С награди бяха отличени представителите на Турция, Сърбия и Гърция за презентации върху робот-асистираната радикална цистектомия, прогностично значение на неинвазивния карцином на пикочния мехур при пациенти с уротелиален карцином на горния уринарен тракт и робот-асистирана хирургия в урологията.

Катедрата по Урология и нефрология на ВМА взе участие в научната програма на конгреса с 3 научни доклада, посветени на съвременни минимално-инвазивни методи за лечение на бъбречно-каменната болест.

През последния ден на конгреса бяха раздадени ежегодните награди за най-добри постерни презентации в клинична и научна категории. Екип от Катедрата по урология и нефрология на ВМА беше награден с първа награда за клинична презентация на тема „Перкутанна нефролитотомия при пациенти с единствен бъбрек”. Наградените постери ще бъдат представени и на ежегодния Конгрес на Европейската асоциация по урология, който ще се проведе през април 2014 година в Стокхолм.