На 2-3 Декември 2022 в гр. Истанбул, Турция, се проведоха 7 мите Истанбулски дни на уролитиазата, периодично специализирано научно събитие, фокусирано върху всички аспекти на патогенезата,диагностиката и лечението на уролитиазата. Научната проява включваше презентации, дискусии на клинични случаи и сесии с хирургия на живо, в които взеха участие уролози от Турция, България, Испания, Италия, Австрия, Обединеното кралство, Саудитска арабия и Афганистан.

Събитието беше посетено от над 250 участници, като младите уролози имаха възможност да представят научната си работа по време на модерираната постерна сесия.

Катедрата по Урология и нефрология беше представена от проф. Илия Салтиров, доц. Кремена Петкова, д-р Виктория Тодорова и д-р Константин Христов. Проф. Салтиров и Доц. Петкова взеха участие в научните презентации, дискусията на клинични случаи и в сесията с хирургия на живо, по време на която демонстрираха стандартна перкутанна нефролитотомия за лечение на конкремент в бъбрека. Д-р Тодорова и д-р Христов участваха в модерираната постерна сесия, в която представиха четири постера, посветени на опита на Катедра Урология и нефрология в ендоурологичните методи за лечение на уролитиазата.

Участието на екипа на Катедра Урология и нефрология беше оценено от участниците и научния комитет, а събитието премина в приятелска атмосфера и специализирани научни дискусии и обмяна на опит в областта на минимално инвазивното лечение на уролитиазата.