oo1На 01 и 02 април 2016 година в хотел Хилтън се проведе 7-ми Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” и “1-ви SEGUR Workshop on Urolithiasis”.

Photobook на симпозиума, можете да посетите или свалите от тук.

Симпозумът е ежегодна научна проява, организирана от Военномедицинска академия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА, Секцията по Уролитиаза (EULIS) на Европейската Асоциация по Урология (EAU), South-Eastern Group for Urolithiasis Research (SEGUR) и Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия с научна програма представяща съвременните тенденции в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при диагностиката и лечението на урологичните заболявания.
Научно-практическата програма включваше state-of-the-art лекции от водещи европейски преподаватели, “Live surgery” сесии, “Hands-on-training” сесии, модерирана постерна и видео сесия, дискусия на клинични случаи.

Тематичната определеност на симпозиума, в един много актуален и бързо развиващ се сектор от високотехнологичната съвременна урология, както и разнообразните форми на предоставяне на знания и придобиване на практически опит, го прави много популярен сред уролозите имащи желание да се развиват и усъвършенстват в тази насока. Това е причината да участват колеги от цялата страна, както и много млади колеги. Това е и гаранция, че все повече урологични клиники и отделения имат намерение да развиват или да започнат да прилагат тези методи за диагностика и лечение в своята ежедневна дейност.

Научният комитет на Симпозиума беше в състав от 30 изтъкнати специалисти и университетски преподаватели, петнадесет от България и петнадесет от чужбина, от 11 страни – Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Македония, Португалия, Румъния, Сърбия и Турция Това са хора, които освен, че са много добри професионалисти, имат и мисията да обучават, да развиват, да споделят своя опит и знания.

Традиционно голям интерес сред участниците предизвикаха Live surgery сесите. Те са една много особена и предизвикателна форма на споделяне на знания и опит, по време на съвременни научни прояви с акцент върху определени сфери от съвременната хирургия. Голямото предизвикателство, както и голямата полза от тази форма за споделяне на знания и опит е фактът, че всичко се случва в момента, на живо. При този начин на обучение могат да се видят всички етапи на една оперативна процедура, могат да бъдат коментирани в реално време възможностите, показанията, противопоказанията, трудностите, възможните усложнения и как да се опитаме да ги избегнем, как да ги лекуваме ако се случат, да се споделят някои tips and tricks, които да спестят много разочарования ако се преоткриват с емпиричен опит и, не на последно място, да се демонстрира значението на екипната работа, на добрите професионални отношения, на колективния дух в нашата работа.

Тази година, през първия ден на симпозиума се проведе и “1st SEGUR Workshop on Urolithiasis”. Това е международен образователен проект за теоретично и практическо обучение, организиран от South-Eastern Group for Urolithiasis Research (SEGUR) и посветен на съвременните методи за диагностика, лечение и метафилактика на уролитиазата. Радвам се, че идеята за създаването на тази научна група се роди в София, по време на 4-тото издание на Симпозиума. В групата участват 8 клинични центъра за лечение на уролитиазата от България, Гърция, Италия, Македония, Румъния, Сърбия, Турция (два центъра). Португалия участва, като асоциран член. Целите на тази организация са извършване на научни изследвания в областта на епидемиологията, патогенезата, лечението и метафилактиката на уролитиазата, налагане на високи стандарти в изследването и лечението на това широко разпространено в този регион заболяване. Организирането на такива научно практически обучения също е една от целите. Решението ние да бъдем първите домакини, беше взето единодушно при заседанието на борда на SEGUR, проведен в Истанбул през м. декември 2015 година. Това доверие ни беше гласувано заради нашият опит и висока оценка, която сме получавали до сега за организацията и нивото на научната програма на нашият традиционен симпозиум. Общата оценка е, че напълно оправдахме доверието и очакванията, и дадохме много добър старт на тази инициатива.

Тази година въведохме и една новост в организацията на симпозиума, която също е свързана с технологиите. По време на симпозиума осигурихме възможност да се наблюдават и слушат презентациите в реално време през интернет. Така всеки, който имаше желание, можеше чрез своя компютър, таблет или смартфон да присъства в конгресната зала. Само за първия ден статистиката показа, че е имало 640 посещения на платформата и то не само от България, но и от чужбина. Това за нас означава, че програмата е била интересна и полезна. Затова вече в сайта на симпозиума са качени лекциите, като webcast, за да могат да се ползват от колегите по всяко удобно за тях време. (www.urolithiasis.endourology.bg)

За поредна година от името на Организационния комитет бих искал да благодаря на ръководството на ВМА за това, че ни подкрепя и дава възможност да продължаваме и развиваме тази традиция. Тя започна като научно-практическо следипломно обучение по ендоурология, в рамките на учебната програма на Катедрата по урология и нефрология на ВМА и постепенно се превърна в международно научно събитие. Да благодаря на всички членове на Научния комитет от България и чужбина, които въпреки напрегнатото си професионално ежедневие и множество научни ангажименти с удоволствие и желание споделят своя професионален опит и знания с нашите колеги. Да благодаря на всички фирми които ни подпомагат и без която помощ това събитие няма да може да се състои, да благодаря и на всички фирми ангажирани със самата организация и провеждане на симпозиума, както и нашите медийни партьори.

София, април 2016 г.