На 27-29 юни 2012 г. в Париж се проведе вторият международен симпозиум Challenges of Endourology and Functional Urology 2012. Катедрата по урология и нефрология на ВМА взе участие в научната програма с две научни съобщения в областа на ендоурологията:

 • „Endoscopic Combined Intrarenal Surgery (ECIRS) in Galdakao-Modified Supine Valdivia Position”
 • „TRANSURETHRAL RESECTION PLUS VAPORIZATION OF PROSTATE IN SALINE (TURIS) VERSUS STANDARD MONOPOLAR TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE”

Научната програма на събитието беше изключително богата и интересна и представи последните новости в областа на ендоурологията и функционалната урология под формата на „State of the Art” лекции и демонстративни операции предавани в реално време от операционните зали.

Основните акценти в програмата бяха:
27.06.2012
Сет от лекции на научни асоциации по основни теми в областа на ендоурологията (ESUT, EULIS, Endourological Society, American Urological Association) изнесени от водещи утвърдени специалисти в областа на ендоурологията и високите технологии в медицината.
Live surgery сесия- Ендоурологични операции при заболявания на горен уринарен тракт

28.06.2012

 • Ендоскопски операции във функционалната урология (слингови техники, изкуствени сфинктери, ендоскопски операции и балонни дилатации при стриктури на уретера)
 • Дискусия кръгла маса на тема: Уретерни стенози
 • Дискусия кръгла маса – Лечение на ДПХ
 • Live surgery сесия – техники за трансуретрални резекции при заболявания на долния уринарен тракт (TUR)
 • Сателитен симпозиум на тема: „Лечение на туморите на пикочния мехур – новости и техничеки прогрес в диагностиката и лечението”

29.06.2012

 • Дискусия кръгла маса – URS
 • Live surgery – URS
 • Дискусия кръгла маса – PCNLT
 • Live surgery сесия – PCNL

Дискусиите около кръгла маса и демонстрациите на оперативни техники бяха ръководени и извършвани от утвъдени специалисти в съвременната ендоурология. Научната програме включваше изключително актуални теми и методики, представянето на които имаше сериозна практическа ориентация, която беше от изключителна полза за участниците.

Събитието беше съпроводено от търговско изложение, на което бяха представени техническите новости в областта на медицинската апаратура, ендоурологичните инструменти и тяхното приложение в урологията.