DSC_1На 25 и 26 април 2013 година в София се проведе 4-тият Симпозиум по “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”. Tемата на тази научнa проява беше:

“Уролитиаза – диагноза, медикаментозно и хирургично лечение, метафилактика”.

Симпозиумът се организира за пореден път от Катедрата по урология и нефрология на Военномедицинска академия и Секцията по уролитиаза (EULIS) на Европейската асоциация по урология (EAU).

Той беше подкрепен от Българско дружество по eндоурология и екстракорпорална литотрипсия, Българско урологично дружество и Българско нефрологично дружество. На форума присъстваха над 180 участници, работещи в различни области на медицината, имащи отношение към диагностиката, лечението и метафилактиката на уролитиазата. Сред присъстващите имаше уролози, нефролози, рентгенолози, лабораторни лекари, лекари, работещи в центрове за спешна медицина, анестезиолози, представители на фармацевтични фирми и фирми предлагащи апаратура, инструменти и консумативи.

Научният комитет на симпозиума включваше седемнадесет водещи уролози, нефролози и рентгенолози от България, Германия, Гърция, Италия, Македония, Турция и Хърватска.
Научната програма на симпозиума беше изключително разнообразна и включваше различни аспекти на диагностиката, лечението и метафилактиката на уролитиазата.

DSC_3171Много атрактивна за участниците, високо оценена като качество и с определена практическа полза беше Сесията с извършвани в реално време ендоскопски операции за лечение на камъни в бъбрека и уретера от български и гост оператори. Тези демонстративни операции се извършваха в Интегрирания операционен и учебен център по Ендоурология във Военномедицинска академия и се предаваха в реално време в пленарната зала на хотел “Хилтън”.

DSC_3259 copyПо време на тази сесия бяха демонстрирани и съвременни ендоскопи, апаратура, инструменти и консумативи за извършването на този вид оперативна дейност. Участниците в залата имаха възможност в реално време да контактуват директно с операторите, да задават своите въпроси и да направят своите коментари. Модераторите също дадоха своя принос в тази интерактивна сесия с полезни обяснения коментари и споделяне на собствен опит.

DSC_3165Следващият основен и много важен елемент от програмата бяха пленарните сесии. През двата дни те включваха 16 state-of-the-art лекции, представени от български и гост лектори, отразяващи всички съвременни аспекти на етио-патогенезата, диагностиката, медикаментозното лечение и метафилактиката на уролитиазата. Лекторите поднесоха на експертно ниво последните теоретични познания в областта на уролитиазата, което беше много полезно за участниците.

През вторият ден на симпозиума се проведе и заседание с демонстрация и дискусия върху клинични случаи с различни форми на уролитиаза. Това заседание протече също при засилен интерес, а направените коментари, препоръки и дискусии от експертите, бяха изключително полезни и отразяваха актуалното поведение при лечението на пациенти с тези проблеми.

DSC_3262Постерната сесия в края на втория ден, даде възможност участниците да представят резултатите от своята дейност в областта на диагностиката и лечението на уролитиазата. Тази сесия беше организирана по нов за България начин. Постерите се представяха и през двата дни на симпозиума на телевизионен екран, във фоайето пред залата. Участниците имаха достатъчно време, за да се запознаят с тяхното съдържание в приятна и непринудена обстановка.

По време на модерираната постерна сесия участниците, които бяха предимно млади колеги, представиха както начален опит, така и обобщен опит върху голям брой пациенти с уролитиаза лекувани със съвременни малкоинвазивни методи.

DSC_3084По време на симпозиумът беше организирана и медицинска изложба, в която взеха участие 20 фирми предлагащи медикаменти, апаратура, инструменти и консумативи за лечение на уролитиазата. За организацията и осъществяването на този форум работиха и над 10 фирми и организации, които проявиха изключителен професионализъм и способност за работа в екип.

Нашите усилия в посока популяризиране и развитие на методите на мнимално инвазивната медицина са разностранни. По време на симпозиума представихме пред участниците и първи брой на научно списание “Ендоурология и минималноинвазивна хирургия”. Програмата и сборника резюмета на симпозиума бяха издадени като инзвънреден брой на списанието.

DSC_3122В заключение бих искал да отбележа, че този вид научни форуми посветени на тема или област от съвременната медицина и включващи, както теоретични, така и практически сесии с демонстрация на оперативни техники в реално време, са изключително популярни и оценявани като много полезни за хората работещи в дадената област.

Темата на симпозиума, която избрахме е интердисциплинарна и изключително важна по няколко причини. Уролитиазата е често срещно, рецидивиращо и с изключително разнообразие на клинична проява заболяване. При ненавременна диагноза и неправилно лечение води до сериозни усложнения, понякога с пряка опасност за живота на пациента.

DSC00076Много специалисти имат отношение към диагностиката, лечението и наблюдението на пациентите с уролитиаза. Това са уролози, нефролози, рентгенолози, педиатри, детски уролози, лабораторни лекари, диетолози, ендокринолози, физиотерапевти, и др. През тези два дни на тези от тях, които се интересуват и имат стремеж и желание, заедно да променим към по-добро диагностиката и лечението на уролитиазата в България, ние дадохме възможност в приятелска и приятна обстановка да обменят знания и практически опит помежду си и с водещи в Европа специалисти. Дискутирахме колко важно е да имаме комплексен подход към нашите пациенти, в който всеки специалист да намери своето място и да се опита в своята дейност да следва вече утвърдения в Европа и света модел на диагностика и лечение на уролитиазата.

Чрез нашето единство и професионализъм можем да дадем на нашите пациенти повече усмивки и радост от живота.