От 24 до 28 февруари 2012 година в Париж се проведе 27-мия Конгрес на Европейската Асоциация по Урология (EAU), в който взеха участие повече от 11000 делегати от Европа и целия свят.

Научната програма на конгреса включваше лекции, постерни сесии, видео сесии, тематични курсове и сателитни симпозиуми, на които бяха представени последните резултати и достижения на медицинската наука във всички области на съвременната урология.

Делегатите на конгреса имаха възможност да се запознаят с разнообразието от медикаменти и с последните технологични достижения в урологичната апаратура и инструментариум на организираната изложба на фирми производители.