Клиниката е единственият в България център, специализиран в комплексното лечение на бъбречно-каменната болест. Прилагат се всички минимално-инвазивни и ендоскопски методи за лечение на уролитиазата, като подходът е индивидуализиран за всеки пациент.

Клиниката е оборудвана с пълен набор флексибилни и ригидни ендоскопски инструменти и енергийни източници за лечение на уролитиазата. Ендоскопските операции под рентгенов контрол се извършват в специално оборудвана операционна зала с последно поколение рентгенова операционна маса с дигитален рентген UROSKOP SIEMENS.

  • Екстракорпорална литотрипсия

Екстракорпоралната литотрипсия (ESWL) е метод за разбиване на камъни в бъбреците, уретера или пикочния мехур чрез генерирани извън тялото на пациента ударни вълни. Методът се прилага успешно в клиниката от 1986 година.

Клиниката по „Ендоурология и ЕКЛ” разполага със съвременен дигитален апарат за екстракорпорална литотрипсия LITHOSKOP SIEMENS. Апаратът е от най-високият в момента в света клас и е с мултифункционално приложение. С него може да бъде извършвана литотрипсия на камъни в бъбрека, уретера и пикочния мехур, камъни в жлъчните пътища, но намира и приложение при някои травматологични заболявания и болестта на Peyronie. Апаратът осигурява и възможност за рентгенова диагностика, ендоурологични диагностични и терапевтични процедури.

  • Ригидна и флексибилна уретероскопия (URS)

Уретероскопията (URS) е ендоскопска процедура, при която се прониква с флексибилен или ригиден оптичен инструмент (ендоскоп) в уретера конкрементът в него се дезинтегрира с различни енергийни източници (ултразвуков или електрокинетичен литотриптер, Holmium лазер). Методът се прилага успешно в клиниката от 1987 година.

  • Перкутанна нефролитотрипсия (PCNL)

Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е ендоскопски метод за лечение на камъни в бъбрека, при която се създава канал от повърхността на тялото, през тъканта на бъбрека до кухинната му система, прониква се в нея с оптичен инструмент, наречен нефроскоп, и камъните в бъбрека се изваждат (ако са по-малки) или се разбиват с ултразвуков или електрокинетичен литотриптер или лазер.

Клиниката по „Ендоурология и ЕКЛ” е единствената в България клиника, в която се прилага този метод за лечение на бъбречната литиаза. Методът е въведен в клиниката през 1985 година, като оттогава е приложен успешно при повече от 1300 пациенти.

Напредъкът в ендоскопските технологии, енергийни източници и конструирането на ендоскопи с по-малък калибър
дадоха възможност за въвеждане различни методи за минимално инвазивна PCNL (mini PNL, super mini PNL с модифициран аспирационен шафт за достъп, micro perc), целящи намаляване на риска от усложнения, свързани с размера на нефростомния канал, без компрометиране на високата ефективност на метода.

  • Ретроградна интраренална хирургия (RIRS)

Ретроградната интраренална хирургия (RIRS) е минимално-инвазивен ендоскопски метод за лечение на камъни в бъбрека, при който се прониква с флексибилен или ригиден уретерореноскоп до бъбрека и камъкът се разбива с ултразвуков или електрокинетичен литотриптер или лазер.

  • Ендоскопска комбинирана интраренална хирургия (ECIRS)

Ендоскопската комбинирана интраренална хирургия (ECIRS) е метод за комплексно лечение на бъбречно-каменната болест, при който се прониква едновременно с ригиден или флексибилен уретерореноскоп през уретера до бъбрека и чрез нефроскоп през създаден от повърхността на кожата до кухинната система на бъбрека канал и камъкът/камъните в бъбрека се разбиват с ултразвуков или електрокинетичен литотриптер или лазер. Комбинирането на двата метода осигурява по-пълно премахване на камъните в бъбрека след една процедура.

Методът беше въведен в световната урологична практика през 2007 година и се прилага успешно в клиниката от 2011 година.

 

  • Трансуретрална Holmium-Laser литотрипсия на конкременти в пикочния мехур

Трансуретралната Holmium-laser литотрипсия на камъни в пикочния мехур е ендоскопска операция, при която се прониква с ендоскоп в пикочния мехур и камъкът/камъните се разбиват с Holmium laser и фрагментите се премахват през ендоскопа. Методът се прилага успешно в клиниката и на практика премахва необходимостта от отворена операция при пациенти с камъни в пикочния мехур.