Отделението по диализно лечение (ОДЛ) е създаденo през 1963 г. към Клиника по Урология във Военна болница, София. В отделението се извършват:

 • конвенционални методи на диализно лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност (ОБН) и хронична бъбречна недостатъчност (ХБН)
 • лечение на екзо- и ендогенни интоксикации с методите: хемодиализа, хемофилтрация, ултрафилтрация, карбохемоперфузия.
 • лечение на болни с остра посттравматична и постоперативна бъбречна недостатъчност;
 • други методи на извънбъбречно очистване на кръвта, като хемофилтрация, хемодиафилтрация, терапевтична афереза, хемосорбция, апаратна перитонеална диализа, постоянна амбулаторна перитонеална диализа
 • комбинации между различни методи на извънбъбречно очистване на кръвта,
 • апаратни продължителни бъбречно възстановителни терапии
 • хепарин индуцирана извънтелесна преципитация на нископлътностния холестерол (HELP)

В отделението работи апарат “Diapact CRRT” за извършване на продължителни, интермитентни хемодиализни процедури. С него се осъществяват и плазмаобменни терапии, както и плазмаабсорбция. Апаратът позволява да се прилагат и филтрациони методи и заместващи терапии на пациенти в критично състояние.

Осъществяват се най-съвременните и уникални методи:

 1. Плазмаобмяна и имуносорбция на антитела при различни автоимунни заболявания, като мултиплен миелом, макроглобулинемиа, хепатит, интоксикации, миастения гравис, малигнен ревматоиден артрит, системен лупус еритематозус, тромботична тромбоцитопенична пурпура, постоперативна чернодробна недостатъчност, остра чернодробна недостатъчност, мултиплена склероза, хронична демиелинизираща полиневропатия, синдром на Гилен-Баре, хемолитично-уремичен синдром, фамилна хиперлипидемия и др.
 2. Плазмаобмен при миоглобинемия и плазмаадсорбция на билирубин.
 3. Плазма адсорбция с карбонов филтър
 4. Лечение на сепсис с хемоадсорбция
 5. Tретиране на пациенти с метаболитни и обменни нарушения чрез хепарин индуцирана извънтелесна преципитация на нископлътностния холестерол (HELP) с единственият в страната апарат за извършване на хепарин индуцирана LDL преципитация – “HELP”.  Системата има висока ефективност на отделяне на лоипопротеини, фибриноген и други компоненти. Дава голяма регресия на коронарната стеноза и намалява количеството на инфарктите. Повшава количеството на протеините с висока плътност.