На 07-09.06.2018 г. в Интерхотел „Сандански”, град Сандански се проведе XXIII – ти Национален симпозиум по урология и ендоурология с международно участие, включен в програмата на Българското дружество по ендоурология и ЕКЛ. В него взеха участие уролози, нефролози, хирурзи, анестезиолози, специалисти от онкологичните диспансери, химио и радиотерапевти, общопрактикуващи лекари и други специалисти от нашата страна и чужбина. Основните проблеми, дискутирани по време на научната програма на симпозиума обхващаха консервативното лечение и профилактика на голяма част от урологичните заболявания, като участниците представиха и интересни научни доклади и видеопрезентации на отворени и минимално-инвазивни оперативни техники.

Катедрата по урология и нефрология на ВМА София, беше представена от проф. д-р Илия Салтиров дмн, д-р Огнян Гъцев, д-р Петър Петров и д-р Стефан Христофоров като представените презентации бяха високо оценени от организаторите на събитието. Последният ден от научната програма бяха връчени сертификати за участие.