TURis resection, TURis plasma vaporization, NBI cystoscopy – практически семинар

На 01 юли 2011 година в Катедра „Урология и Нефрология” на Военномедицинска академия-София се проведе еднодневен практически семинар, включващ лекции и демонстративни операции, посветени на нови методи за ендоскопска диагностика и лечение на заболявания на долния уринарен тракт (доброкачествена простатна хиперплазия, карцином на пикочния мехур) – TURis резекция, TURis плазма вапоризация и Narrow-Band Imaging цистоскопия (NBI).

Демонстративните операции бяха извършени от доц. Илия Салтиров и д-р Цеко Петков, като подробно бяха представени оперативните техники и техните предимства.

Лекциите включваха акценти от наличната в световната литература информация за представените оперативни методи и анализ на клиничния опит на клиниката по „Ендоурология и ЕКЛ” с тези съвременни ендоскопски оперативни техники. В семинара взеха участие 25 уролози от цялата страна.