На 12 и 13 април 2019 година, в НДК Конгресен център, зала 6, гр. София, се проведе 10-ти Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”.
Симпозумът е ежегодна научна проява, организирана от Военномедицинска академия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА и Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия, с подкрепата на Секцията по Уролитиаза (EULIS) на Европейската Асоциация по Урология (EAU), South-Eastern European Group for Urolithiasis Research (SEGUR) и International Alliance of Urolithiasis (IAU)

Научната програма изцяло беше посветена на съвременните тенденции в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при диагностиката, лечението, метаболитните изследвания и профилактиката на уролитиазата.
Научно-практическата програма включваше state-of-the-art лекции от водещи европейски преподаватели, “Live surgery” и “Semi-live surgery” сесии, “Hands-on-training” сесии, модерирана постерна и видео сесия, дискусия на клинични случаи.

Научният комитет беше съставен от 29 изтъкнати специалисти и университетски преподаватели от 11 страни. Националното представителство в Научния комитет е от – Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Китай, Северна Македония, Сърбия и Турция.
Интересът към Научната програма беше изключително голям. По тази причина за поредна година дадохме възможност на колегите, които нямаха възможност да присъстват в конгресната зала да наблюдават форума on-line в реално време чрез live streaming, чрез сайта на симпозиума.
В организацията и провеждането на симпозиума освен организаторите бяха ангажирани много фирми с различен предмет на дейност в областта на IT технологиите, Web дизайна, графичен дизайн, предпечатна подготовка, печат, интернет пренос на данни, организация на научни прояви, преводачески услуги, транспорт и др.

По време на симпозиума беше организирана медицинска изложба, на която фирмите участници представиха актуална и полезна информация за предлаганите от тях апаратура, инструменти, консумативи и медикаменти.

10-ти Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” за поредна година беше място за обмен на актуална и полезна професионална информация и споделяне на личен опит на експертно ниво, в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия и допринесе за по-нататъшно развитие на тази област от съвременната медицина в нашата страна.