На 01.10.2016 г. Отвори врати обновената Клиника по нефрология под ръководството на проф. Д-р Райна Робева д.м.н. Секторът разполага с високотехнологична апаратура за лечението на бъбречната патология в пълен обем и всичко необходимо за удобството на пациентите.

В новата клиника по нефрология във Военномедицинска академия работят екип от високо квалифицирани специалисти, като голяма част от тях освен нефролози са с втора специалност белодробни болести. Клиниката има трето най-високо ниво на компетентност, като разполага с 30 легла и 18 специалисти. В отделението се прилагат методи за диагностика ( лабораторни и образни изследвания, бъбречна биопсия) и лечение на възпалителни заболявания на отделителната система, гломерулонефрити, гломерулни увреждания при артериална хипертония, захарен диабет и други заболявания.

Клиниката e състава на Катедра по Урология и нефрология на ВМА и работи в тясно сътрудничество с клиниките по „Ендоурология и ЕКЛ“, „Обща урология“ и „Диализно лечение“, като по този начин осигурява комплексен подход в лечението на пациенти с нефрологични и урологични заболявания, диагностиката лечението и диспансерно нaблюдение.