Военномедицинска академия за пореден път демонстрира своя стремеж към създаване, изграждане и поддържане на високи, отговарящи на европейските, стандарти в подготовката на своите кадри и в грижата за своите пациенти.

През годините бе утвърдена истинска школа в урологията, а екипът на професор Илия Салтиров е доказвал многократно своя непрестанен стремеж към усъвършенстване. Важен елемент от обучението са и международните курсове, в които специалистите от катедрата развиват своите познания и умения.

През месец септември 2019 г. д-р Петър Петров, специализант в Катедрата по Урология и нефрология, чийто ръководител е проф. д-р Илия Салтиров, бе активен участник в две обучения зад граници, които му дадоха възможност за обмяна на личен опит с колеги от Италия, Тайланд, Португалия и други.

На 6 септември 2019 г. в Барселона, Испания се проведе обучителен курс за млади лекари и специалисти на тема: Penile implants (пенилни импланти – протези), с ръководител Dr Torremade, Bellvitge Hospital. Допълнително бяха поканени експерти от други държави – Dr. Beck (Холандия), Dr. Fraile (Испания), Dr Semples (Белгия), Dr Soulier (Франция), които да асистират и обучават индивидуално всеки един от участниците в курса. Пенилните импланти са показани не само при пациенти с еректилна дисфункция, но и при пациенти с болест на Пейрони. С медицинския напредък и по-голямата продължителност на живот, лекарите се стремят да създатат и по-качествен живот за своите пациенти.

В периода 19-20 септември 2019 г. д-р Петров се включи активно и в обучителен курс за млади лекари и специалисти на тема: оперативно лечение на инконтиненция при жени – SUI management with SIS, който се проведе в Париж, Франция. Ръководител на курса беше Prof. dr. Jan-Paul Roovers, Chair Department of gynaecology, Academic Medical Center/University of Amsterdam, който има дългогодишен опит при оперативното лечение на инконтиненция при жени. Инконтиненцията при жените е често срещан и сериозен проблем, който е свързан с качеството на живот.

Научната програма и на двата курса включваше: лекции, дискусии, инструментариум, оперативна техника, кадавър сесия (операции върху трупове ), споделяне на личен опит и следоперативни усложения.

За участието си в курсовете д-р Петър Петров бе отличен с престижни международни сертификати.