На 29-30.09.2022 г. Отдел „Учебна и научно-изследователска дейност” и Катедра „Урология и нефрология”, под председателството на Началника на Военномедицинска академия – генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски, дмн. FACS и с любезното съдействие на Неофарм България ЕООД се проведе научно-практически курс на тема

„Уролитиаза: диагностика, ендоурологични методи за лечение и профилактика на рецидивите”.

Събитието събра уролози с интерес в диагностиката, лечението и профилактиката на бъбречнокаменната болест от цялата страна, като форумът даде възможност участниците да се докоснат и запознаят със съвременните минимално инвазивни хирургични техники, ендоскопи и инструментариум. От друга страна се създаде атмосфера за дискусии по време на представените лекции и обмяна на опит. Всеки един от тях имаше възможност да присъства в операционната зала по време на хирургичните интервенции, да подобри уменията си и да се внедри в процеса и организацията на екипа ръководен от проф. д-р Илия Салтиров, дмн.

Форумът беше фокусиран върху съвременните минимално инвазивни методи (перкутанна нефролитотрипсия, уретерореноскопия и екстракорпорална литотрипсия) за лечение на уролитиазата. В течение на два дни бяха демонстрирани на живо осем оперативни процедури показващи детайлно стъпка по стъпка хода на интервенцията. Научната програма на събитието включваше тематични лекции, както за правилната диагностика и метафилактика на уролитиазата, така и за правилния избор на хирургичен метод. Обсъдиха се интра- и постоперативните усложнения на всяка техника, както и ограниченията на процедурите. След всяка лекция се проведе дебат върху интересни клинични случаи от практиката.

В края на научния семинар участниците бяха удостоени с престижни сертификати.