ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ

НА КУРСОВЕТЕ ПО ЛИНИЯ НА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
В КАТЕДРА ПО УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ
 

Можете да изтеглите графика в .pdf формат от тук.

КУРСОВЕ ЗА СДО ЗА ЛЕКАРИ

 1. ИНТЕРВЕНЦИОНАЛЕН УЛТРАЗВУК В УРОЛОГИЯТА

Тема на курса: показания, противопоказания, оперативна техника, усложнения при извършване на манипулации под ехографски контрол (TRUS-биопсия на простата, перкутанна нефростомия, пункция на бъбречна киста).

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.

Технически отговорник: Д-р Кремена Петкова

Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност по урология; лекари, специализиращи урология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Ендоурология и ЕКЛ, ВМА – София

Време за провеждане: 14.10.2013 – 18.10.2013

Брой курсисти: 3

 1. ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЯ НА КОНКРЕМЕНТИ В БЪБРЕКА И УРЕТЕРА

Тема на курса: показания, противопоказания, техника и усложнения при извършване на екстракорпорална литотрипсия на камъни в бъбрека и уретера

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.

Технически отговорник: Д-р Кремена Петкова

Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност по урология; лекари, специализиращи урология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Ендоурология и ЕКЛ, ВМА – София

Време за провеждане: 18.11.2013 – 22.11.2013

Брой курсисти: 3

 1. ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОНКРЕМЕНТИ В БЪБРЕКА

Тема на курса: оперативни методи, инструментариум, показания, противопоказания, оперативна техника, усложнения при ендоурологичното лечение на конкременти в бъбрека

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.

Технически отговорник: Д-р Кремена Петкова

Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност по урология; лекари, специализиращи урология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Ендоурология и ЕКЛ, ВМА – София

Време за провеждане: 09.12.2013 – 13.12.2013

Брой курсисти: 3

 1. ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОНКРЕМЕНТИ В УРЕТЕРА

Тема на курса: оперативни методи, инструментариум, показания, противопоказания, оперативна техника, усложнения при ендоурологичното лечение на конкременти в уретера

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.

Технически отговорник: Д-р Кремена Петкова

Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност по урология; лекари, специализиращи урология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Ендоурология и ЕКЛ, ВМА – София

Време за провеждане: 20.01.2014 – 24.01.2014

Брой курсисти: 3

 1. ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ

Тема на курса: оперативни методи, инструментариум, показания, противопоказания, оперативна техника, усложнения при ендоурологичното лечение на доброкачествена простатна хиперплазия

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.

Технически отговорник: Д-р Цеко Петков, д.м.

Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност по урология; лекари, специализиращи урология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Ендоурология и ЕКЛ, ВМА – София

Време за провеждане: 10.02.2014 – 14.02.2014

Брой курсисти: 3

 1. ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕИНВАЗИВЕН КАРЦИНОМ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

Тема на курса: оперативни методи, инструментариум, показания, противопоказания, оперативна техника, усложнения при ендоурологичното лечение на неинвазивни тумори на пикочния мехур

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.

Технически отговорник: Д-р Кремена Петкова

Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност по урология; лекари, специализиращи урология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Ендоурология и ЕКЛ, ВМА – София

Време за провеждане: 17.03.2014 – 21.03.2014

Брой курсисти: 3

 1. ТУМОРИ НА БЪБРЕКА И УРЕТЕРА

Тема на курса: оперативни методи, показания, противопоказания, оперативна техника, усложнения при оперативното лечение на тумори на бъбрека и уретера

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.; Доц. Светослав Николов, д.м.

Технически отговорник: Д-р Динко Драгиев

Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност по урология; лекари, специализиращи урология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Обща урология, ВМА – София

Време за провеждане: 14.04.2014 – 18.04.2014

Брой курсисти: 3

 1. ИНВАЗИВЕН КАРЦИНОМ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР. РАДИКАЛНА ЦИСТОПРОСТАТЕКТОМИЯ. МЕТОДИ ЗА ДЕРИВАЦИЯ НА УРИНАТА СЛЕД РАДИКАЛНА ЦИСТОПРОСТАТЕКТОМИЯ.

Тема на курса: оперативни методи, показания, противопоказания, оперативна техника, усложнения при оперативното лечение на инвазивни тумори на пикочния мехур

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.; Доц. Светослав Николов, д.м.

Технически отговорник: Д-р Динко Драгиев

Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност по урология; лекари, специализиращи урология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Обща урология, ВМА – София

Време за провеждане: 12.05.2014 – 16.05.2014

Брой курсисти: 3

 1. КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТАТА. РАДИКАЛНА ЦИСТОПРОСТАТЕКТОМИЯ.

Тема на курса: показания, противопоказания, оперативна техника, усложнения при оперативното лечение на карцинома на простатната жлеза

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.; Доц. Светослав Николов, д.м.

Технически отговорник: Д-р Динко Драгиев

Изисквания за постъпване в курса: лекари със специалност по урология; лекари, специализиращи урология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Обща урология, ВМА – София

Време за провеждане: 19.05.2014 – 23.05.2014

Брой курсисти: 3

10. СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ИМУННИТЕ НЕФРОПАТИИ

Тема на курса: Имунни нефропатии. Диагноза, клиника и лечение-медикаментозна терапия, плазмообмен и плазмаимуносорбция.

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: д-р Стефан Василев

Технически отговорник: д-р Даниела Петрова

Изискваниия за постъпване в курса: лекари със специалност нефрология; лекари специализиращи нефрология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Отделение Нефрология, ВМА-София

Време на провеждане: 07.04.2014 – 11.04.2014

Брой курсисти: 5

11. БЪБРЕЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ

Тема на курса: Бъбречно каменна болест-етиология, патогенеза. Методи на лечение и метафилактика.

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: д-р Стефан Василев

Технически отговорник: д-р Даниела Петрова

Изискваниия за постъпване в курса: лекари със специалност нефрология; лекари специализиращи нефрология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Отделение Нефрология, ВМА-София

Време на провеждане: 10.03.2014 – 14.03.2014

Брой курсисти: 5

12. ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Тема на курса: Диализно лечение при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: д-р Румен Пенков, д.м.д-р Стефан Василев

Технически отговорник: д-р Даниела Петрова

Изискваниия за постъпване в курса: лекари със специалност нефрология; лекари специализиращи нефрология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Отделение Хемодиализа, ВМА-София

Време на провеждане: 03.02.2014 – 07.02.2014

Брой курсисти: 5

13. ИЗВЪНТЕЛЕСНО ОЧИСТВАНЕ НА КРЪВТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Тема на курса: Извънтелесно очистване на кръвта при пациенти с остра бъбречна недостатъчност

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: д-р Румен Пенков, д.м.д-р Стефан Василев

Технически отговорник: д-р Даниела Петрова

Изискваниия за постъпване в курса: лекари със специалност нефрология; лекари специализиращи нефрология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Отделение Хемодиализа, ВМА-София

Време на провеждане: 27.01.2014 – 31.01.2014

Брой курсисти: 5

14. TЕРАПЕВТИЧНА ПЛАЗМАФЕРЕЗА – ИНДИКАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИЕ.

Тема на курса: Показания, противопоказания, методика за терапевтична плазмафереза при различни нозологични единици

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: д-р Румен Пенков, д.м.д-р Стефан Василев

Технически отговорник: д-р Даниела Петрова

Изискваниия за постъпване в курса: лекари със специалност нефрология; лекари специализиращи нефрология

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Отделение Хемодиализа, ВМА-София

Време на провеждане: 04.11.2013 – 08.11.2013

Брой курсисти: 5

КУРСОВЕ СДО ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

 1. ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД ЕНДОУРОЛОГИЧНИ ЛЕЧЕНИЕ НА КОНКРЕМЕНТИ В БЪБРЕКА

Тема на курса: следоперативни грижи при пациенти след ендоурологично лечение на конкременти в бъбрека

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.

Технически отговорник: Ст. м.с. Златка Стаматова

Изисквания за постъпване в курса: специалисти по здравни грижи

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Ендоурология и ЕКЛ, ВМА – София

Време за провеждане: 07.10.2013 – 11.10.2013

Брой курсисти: 5

 1. ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОНКРЕМЕНТИ В УРЕТЕРА

Тема на курса: следоперативни грижи при пациенти след извършване на перкутанна нефролитотрипсия на конкременти в бъбрека

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.

Технически отговорник: Ст. м.с. Златка Стаматова

Изисквания за постъпване в курса: специалисти по здравни грижи

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Ендоурология и ЕКЛ, ВМА – София

Време за провеждане: 04.11.2013 – 08.11.2013

Брой курсисти: 5

 1. ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ

Тема на курса: следоперативни грижи при пациенти след ендоурологично лечение на доброкачествена простатна хиперплазия

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.

Технически отговорник: Ст. м.с. Златка Стаматова

Изисквания за постъпване в курса: специалисти по здравни грижи

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Ендоурология и ЕКЛ, ВМА – София

Време за провеждане: 02.12.2013 – 06.12.2013

Брой курсисти: 5

 1. ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД ЕНДОУРОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕИНВАЗИВНИ ТУМОРИ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

Тема на курса: следоперативни грижи при пациенти след ендоурологично лечение на неинвазивни тумори на пикочния мехур

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.

Технически отговорник: Ст. м.с. Златка Стаматова

Изисквания за постъпване в курса: специалисти по здравни грижи

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Ендоурология и ЕКЛ, ВМА – София

Време за провеждане: 13.01.2014 – 17.01.2014

Брой курсисти: 5

 1. ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД РАДИКАЛНА ЦИСТОПРОСТАТЕКТОМИЯ И ДЕРИВАЦИЯ НА УРИНАТА

Тема на курса: следоперативни грижи при пациенти след радикална цистопростатектомия и деривация на урината

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.; Доц. Светослав Николов, д.м

Технически отговорник: Ст. м.с. Жени Александрова

Изисквания за постъпване в курса: специалисти по здравни грижи

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Обща урология, ВМА – София

Време за провеждане: 03.02.2014 – 07.02.2014

Брой курсисти: 5

 1. ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД РАДИКАЛНА ПРОСТАТОВЕЗИКУЛЕКТОМИЯ

Тема на курса: следоперативни грижи при пациенти след радикална простатовезикулектомия

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.; Доц. Светослав Николов, д.м

Технически отговорник: Ст. м.с. Жени Александрова

Изисквания за постъпване в курса: специалисти по здравни грижи

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Обща урология, ВМА – София

Време за провеждане: 10.03.2014 – 14.03.2014

Брой курсисти: 5

 1. ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД ОТВОРЕНИ БЪБРЕЧНИ ОПЕРАЦИИ

Тема на курса: следоперативни грижи при пациенти след радикална нефректомия, нефроуретеректомия и органосъхраняващи операции на бъбрека

Вид на курса: тематичен

Ръководител на курса: Полк. Доц. Илия Салтиров, д.м.; Доц. Светослав Николов, д.м

Технически отговорник: Ст. м.с. Жени Александрова

Изисквания за постъпване в курса: специалисти по здравни грижи

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Клиника Обща урология, ВМА – София

Време за провеждане: 31.03.2014 – 04.04.2014

Брой курсисти: 5

 1. ОСОБЕНОСТИ В МЕДИЦИНСКИТЕ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ.

Тема на курса: Гломерулонефрити- особености в грижите, диагностиката и лечението. Пункционна бъбречна биопсия.

Ръководител на курса: д-р Стефан Василев

Технически отговорник: д-р Даниела Петрова

Изискваниия за постъпване в курса: специалисти по здравни грижи

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Отделение Нефрология, ВМА-София

Време на провеждане: 26.05.2014 – 30.05.2014

Брой курсисти: 10

9. ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И СЕПТИЧНИ СЪСТОЯНИЯ СВЪРЗАНИ С ПОС.

Тема на курса: Особенсти в грижите, диагностиката и лечението на пациенти с възпалителни и септични състояния свързани с ПОС. Видове изследвания на урини и кръв-хемокултура.

Ръководител на курса: д-р Стефан Василев

Технически отговорник: д-р Даниела Петрова

Изискваниия за постъпване в курса: специалисти по здравни грижи

База за провеждане: Катедра Урология и Нефрология, Отделение Нефрология, ВМА-София

Време на провеждане: 12.05.2014 – 16.05.2014

Брой курсисти: 10