frontОт 15 до 19 март 2013 година в Милано, Италия се проведе 28-мия Конгрес на Европейската Асоциация по Урология (EAU), в който взеха участие повече от 14000 делегати от Европа и целия свят.

Научната програма на конгреса включваше лекции, постерни сесии, видео сесии, hands-on-training и live-surgery сесии, дискусии, тематични курсове и сателитни симпозиуми, на които бяха представени последните резултати и достижения на медицинската наука във всички области на съвременната урология.

Делегатите имаха възможност да представят своя опит и резултати във всички области на урологията в постерните сесии и видео сесиите, които включваха повече от 1000 постера и 80 видео презентации.

Катедрата по Урология и нефрология на ВМА взе участие в научната програма на конгреса с 1 научен доклад, посветени на ендоскопското лечение на конкременти в бъбрека – „Percutaneous nephrolithotripsy in the Galdakao-modified supine versus prone position”.

Делегатите на конгреса имаха възможност да се запознаят с разнообразието от медикаменти и с последните технологични достижения в урологичната апаратура и инструментариум на организираната изложба на фирми производители.