EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM)

На 1 и 2 октомври 2010 година в Истанбул, Турция, се проведе 6тият конгрес на Европейската асоциация по урология за Югоизточна Европа. На конгреса бяха представени 142 научни доклада от всички области на съвременната урология.

Катедрата по „Урология и нефрология” на Военномедицинска академия – София представи 3 научни доклада от в областта на ендоскопското и минимално инвазивно лечение на уролитиазата и комбинирано отворено и ендоскопско оперативно лечение при тумори на легенчето и чашките на бъбрека.