congress-hall

СЪВРЕМЕННАТА УРОЛОГИЯ Е КОМПЛЕКС ОТ ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, МЕДИЦИНСКИ ТЕХНОЛОГИИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КАЧЕСТВЕНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Това бяха и основните теми в научната програма на проведения на 23 и 24 април в хотел “Хилтън”, София, 6-ти Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”. Научният комитет на симпозиума включвашe 31 университетски преподаватели и изявени спрециалисти в различни области на съвременната минимално инвазивна урология от 9 страни (България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Македония, Румъния, Сърбия и Турция). С взаимни усилия успяхме да планираме и осъществим интересна, актуална, разнообразна и предизвикателна научна програма, включваща академични лекции и дискусии по теми посветени на съвременните научни и технологични постижения в ендоурологията, диагностични и терапевтични методи основани на високи медицински технологии, техните показания, противопоказания и постигнатите резултати. Друга много полезна и интересна част от научната програма бяха “Live surgery” сесиите с демонстрация в реално време на съвременни ендоскопски операции и методи за лечение на заболявания на горния и долния уринарен тракт. Демонстративните операции бяха извършени в Клиниката по Ендоурология и ЕКЛ на Военномедицинска академия-София, която е специализиран център в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия. По време на тези сесии, които се предаваха в реално време в конгресната зала, международни оперативни екипи демонстрираха последно поколение апаратура и ендоскопи, лазерни системи, материали и консумативи. Участниците имаха възможността да участват и в Hands-On Training сесии, в постерна и видео сесия, да коментират клинични случаи и, разбира се, да се срещнат с колеги и съмишленици в приятелска, неформална обстановка.

Симпозиумът се организира от Военномедицинска академия, Катедрата по урология и нефрология на ВМА, Борда на EULIS – Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология, SEGUR – Групата за научни изследвания на уролитиазата за Югоизточна Европа и Българското дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия.

Тази година участниците и организаторите бяха около 200 човека и включваха лекари уролози, нефролози, рентгенолози, анестезиолози и други медицински специалисти, представители на медицински фирми, инженерни екипи и IT специалисти и др. Организацията на научно събитие в този формат е изключително предизвикателство, включва много елементи, изисква сериозна координация и професионализъм. Мога с гордост да кажа, че екипите се справиха за пореден път отлично и това се оцени много високо от нашите чуждестранни гости, които за пореден път бяха респектирани от това, че такъв формат научно събитие се организира за шести пореден път в нашата страна и предизвиква все по-голям интерес, включително и от колеги уролози от съседните страни.

През първия ден на симпозиума бяха демонстрирани ендоскопски методи за лечение на уролитиазата – перкутанна нефролитотрипсия и ретроградна интраренална хирургия. Демонстрираните хирургични методики, в които е специализирана и Клиниката по Ендоурология и ЕКЛ на Военномедицинска академия, София, дават възможност за минимално инвазивно лечение на пациентите с уролитиаза и избягване на хирургичната травма от класическите отворени операции. Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е метод за лечение на конкременти в бъбрека чрез създаване на нефростомен канал от от повърхността на тялото, през тъканта на бъбрека до кухинната му система, прониква се в нея с оптичен инструмент, наречен нефроскоп, и камъните в бъбрека се изваждат или се разбиват с помощта на различни енерийни източници (ултразвук или лазер).

По време на симпозиумът беше отбелязан 30 годишен юбилей от въвеждането на тази операция в нашата страна. Първата перкутанна нефролитотрипсия у нас е извършена през м. март 1985 година в Клиниката по урология на ВМА, която я прави една от първите клиники в Европа, в която започва прилагането на тази авангардна за времето си ендоскопска техника за лечение на камъни в бъбрека. През годините с натрупването на опит и с усъвършенстване на използваната апаратура и инструментариум, тази операция измести изцяло класическата хирургическа операция за камъни в бъбрека. Другият изключително съвременен и модерен метод, който беше демостриран е ретроградната интраренална хирургия (RIRS). Той позволява лечение на камъни в бъбрека, чрез проникване с флексибилен ендоскоп през пикочните пътища и разбиване на камъка с лазер. Операциите бяха извършени в операционния център на Клиниката по Ендоурология и ЕКЛ на Военномедицинска академия-София от съвместен екип на клиниката и водещи европейски специалисти в областта на ендоскопското лечение на уролитиазата – Проф. Андреас Сколарикос (Гърция) и Проф. Кемал Сарика (Турция). Клиниката по Ендоурология и екстралкорпорална литотрипсия е първата у нас специализирана клиника в областта на ендоурологията и минимално инвазивните операции в урологията и тази година по време на симпозиума беше отбелязана нейната 15 годишнина. Двата юбилея бяха отбелязани с доклад представящ пред участниците както интересни исторически факти и личности свързани с развитието на ендоурологията у нас, така и резултатите постигнати през годините, които нареждат Клиниката сред водещите ендоурологични центрове в Европа.

През втория ден на симпозиума бяха демонстрирани ендоскопски методи за диагностика и лечение на заболявания на долния уринарен тракт. Демонстрациите бяха проведени с участието на специалисти от Англия и Гърция – Проф. Марк Синк и Проф. Атанасиос Папацорис. Бяха демонстрирани предимствата и възможностите на Holmium:YAG лазера и биполярната трансуретрална резекция в солена среда при лечението на доброкачествената простатна хиперплазия и неинвазивния карцином на пикочния мехур. Тези ендоскопски методи позволяват минимално инвазивно лечение на заболяванията на долния уринарен тракт с минимална оперативна травма и кръвозагуба, които са от изключително значение, особено при пациенти с придружаващи заболявания и повишен оперативен риск.

Сесията включваше и демонстрация на два съвременни метода за диагностика: NBI цистоскопия, извършвана с поляризирана светлина, позволяваща по-лесно и надеждно отдиференциране на на карцинома на пикочния мехур от нормалната лигавица. Методът е и изключително полезен за контрол на радикалността при извършване на трансуретрална резекция при пациенти с повърхностни тумори на пикочния мехур. Вторият демонстриран метод беше за MRI fusion под ултразвуков контрол биопсия на простатата. Прилага се при пациенти със съмнение за развитие на рак на простатата, при които стандартния метод за биопсия под ултразвуков контрол не е показал наличие на карцином, но клиничните и лабораторни показатели на пациента продължават да подържат съмнението за неговата наличност. Методът беше демонстриран за първи път в България.

Демонстративните операции бяха придружени с академични лекции, по темите, представени от водещи експерти в областта на ендоурологията. Практическите сесии, проведени на съвременни тренажори, максимално имитиращи реална оперативна ситуация, дадоха възможност на младите уролози да се запознаят с използваните инструменти и апаратура и техните възможности, да упражнят уменията си в извършването на представените операции и да научат някои “tips and tricks” полезни за ежедневната практика от опитните ръководители на това обучение.

В научната програма на симпозиума, беше включена и постерна и видео сесия, по време на която българските уролози имаха възможност да представят своя опит и постигнатите резултати, както и да ги коментират със своите колеги и с членовете на Научния комитет, което беше от от изключителна полза за по-нататъшното им развитие като специалисти в областта на ендоурологията.

За първи път в историята на симпозиума, бяха учредени и дадени две награди на най-добре представилите се участници в постерната и видео сесия. Наградите включват краткотраен курс в областта на ендоурологията във водещ европейски клиничен център, като се поемат всички разходи по пътуване, престой и обучение. Това стана възможно с помощта на нашите партьори в организацията на симпозиума и техните представителства в България – Olympus-Eurоpe/Infomed и Boston Scientific/ Marimpex 7.

За първа година, като съорганизатор в научната проява участва и създадената през миналата година научна група SEGUR – “South-Eastern European Group for Urolithiasis Research”. В групата влизат представители на България, Гърция, Италия, Македония, Румъния, Сърбия и Турция. Това е обединение между клинични центрове, които интензивно работят в областта на проучане на диагностиката, лечението и метафилактиката на уролитиазата, която като заболяване е с по-високa честота и рецидивност в нашия регион в сравнение с другите части на Европа. Целта на групата е да обедини възможности и усилия на водещи в региона клинични центрове в създаването и реализирането на съвместни проекти за научни проучвания по различни теми свързани с уролитиазата. Това ще ни позволи на основата на постигнатите научни заключения и резултати да подобрим, диагностиката, лечението и предпазването от рецидиви на това толкова често срещано в нашия географски регион и в ежедневната урологична практика заболяване. В навечерито на симпозиума беше проведена третата поредна среща на групата, на която обсъдихме и взехме важни решения за по-нататъшната ни дейност, както и приехме протоколите по научните проекти, по които работим в момента.

По моя лична оценка и според споделените мнения от членовете на Научния комитет и самите участници, шестият Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” премина при много голям интерес и при отлична организация. Симпозиумът постигна изключително високо научно ниво, с академичните лекции изнесени от членовете на Научния комитет, с практическата полза за участниците от демонстрираните оперативни техники и опита, споделен от операторите с аудиторията в реално време, с проведената hands-on training сесия, с коментара на конкретни клинични случаи и, не на последно място, със споделения персонален опит и резултати по време на постерната и видео сесия.

Присъствието и участието на много млади колеги, показва че в България има интерес към този раздел на съвременната урология и това е чудесно, защото във всички области на съвременната медицина и, особено подчертано, в урологията, бъдещето е на високите технологии и свързаните с тях минимално инвазивни методи на диагностика и лечение. Тази тенденция за все по-широко навлизане на тези технологии в нашата ежедневна дейност е безусловна и ако искаме да я следваме, не трябва да спираме нашите усилия във въвеждане, овладяване и прилагане на тези методи. А това означава провеждане на изследвания за ефективност и безопасност и теоретично и практическо обучение на младите колеги, за да могат тези съвременни методи да се налагат като рутинни във все повече клинични центрове в нашата страна.

И накрая, но не на последно място бих искал да благодаря на всички, които като преки участници или като съмишленици взеха участие и отдадоха сили и време в организацията и провеждането на този симпозиум. Оценката която получихме за тези усилия ни задължава и мотивира още повече да продължаваме и развиваме тази традиция и в бъдеще.