На 04 и 05 ноември 2016 година в хотел „Хилтън” Братислава се проведе 6-ти симпозиум на тема „Компрексно лечение на уролитиазата” от Секцията по Уролитиаза (EULIS) на Европейската Асоциация по Урология (EAU). Симпозумът е ежегодна научна проява.

Научно-практическата програма включваше патогенеза,диагностика,метаболитна оценка,медикаментозно и хирургично лечение на бъбречно-каменната болест,state-of-the-art лекции от водещи европейски преподаватели, “Live surgery” сесии, модерирана постерна и видео сесия, дискусия на клинични случаи.

Тематичната определеност на симпозиума и разнообразните форми на предоставяне на знания и придобиване на практически опит, го прави много популярен сред уролозите имащи желание да се развиват и усъвършенстват.Паради тази причина имаше уролози от цяла Европа.Активно участие взе и катедрата по урология и нефрология на ВМА-София,като проф.Салтиров извърши на живо перкутанна нефролитотрипсия (PCNLT) .

Научният комитет на Симпозиума беше в състав от 10 изтъкнати специалисти и университетски преподаватели, хора, които освен, че са много добри професионалисти, имат и мисията да обучават, да развиват, да споделят своя опит и знания.

Традиционно голям интерес сред участниците предизвикаха Live surgery сесите.Те са една много особена и предизвикателна форма на споделяне на знания и опит, по време на съвременни научни прояви с акцент върху определени сфери от съвременната хирургия. Голямото предизвикателство, както и голямата полза от тази форма за споделяне на знания и опит е фактът, че всичко се случва в момента, на живо. При този начин на обучение могат да се видят всички етапи на една оперативна процедура, могат да бъдат коментирани в реално време възможностите, показанията, противопоказанията, трудностите, възможните усложнения и как да се опитаме да ги избегнем, как да ги лекуваме ако се случат, да се споделят някои tips and tricks, които да спестят много разочарования ако се преоткриват с емпиричен опит и, не на последно място, да се демонстрира значението на екипната работа, на добрите професионални отношения, на колективния дух в нашата работа. [ www.eulis2016.com ]

Свали Photo Book

[pdf]http://urology-vma.bg/wp-content/uploads/2016/12/Bratislava-photobook.pdf[/pdf]