111На 27 и 28 март във Военномедицинска академия и хотел “Хилтън”, в София, се проведе 5ти Симпозиум “Ендоурология и Минимално инвазивна хирургия”. Симпозиумът се организира за пореден път от Катедрата по урология и нефрология на Военномедицинска академия в тясно сътрудничество със Секцията по уролитиаза (EULIS) на Европейската асоциация по урология (EAU) и с подкрепата от Българското научно дружество по ендоурология и ЕКЛ и Българското урологично дружество.

В научният форум взеха участие над 120 уролози от България, Гърция, Македония и Сърбия. Научният комитет беше съставен от 20 уролози с опит и експертни познания в ендоурологията от България, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Македония, Полша, Португалия, Сърбия и Франция. Седемнадесет медицински фирми предлагащи апаратура, инструменти, консумативи и медикменти имаха възможност да представят своите продукти пред участниците по време на организираната медицинска изложба.

Посветена на съвременните проблеми и постижения в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия, научната програма на симпозиума включваше:

  • Live-surgery сесии с демонстрация на съвременни ендоскопски операции на горен и долен уринарен тракт, извършвани в интегрирания операционен център на Катедрата по урологияи и нефрология на ВМА с аудио-визуална връзка в реално време с конгресната зала на хотел “Хилтън”. Тази интерактивна форма даваше възможност в реално време за контакт на участниците с оперативния екип, задаване на въпроси, дискусия на оперативни техники и коментари върху извършваните операции. По време на първия ден бяха демонстрирани ендоурологични операции за лечение на камъни в бъбрека и уретера, включващи перкутанна нефролитотрипсия, семиригидна и флексибилан уретерореноскопия. Бяха демонстрирани различни енергийни източници за литотрипсия и съвременни консумативи, необходими за извършването на този тип операции. Вторият ден на симпозиума беше посветен на ендоурологични операции за лечение на заболявания на долния уринарен тракт – доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ), тумори на пикочния мехур, инконтиненция на урината. Програмата включваше демонстрация на Holmium:YAG лазерна енуклеация на простатата при ДПХ – високо ефективна и безопасна минимално инвазивна оперативна техника с резултати, равностойни на отворената операция, както и трансуретрална резекция и вапоризация в солена среда на простатата и на тумори на пикочния мехур – високо ефективни методи с подобрена безопасност спрямо считаната за стандартна монополярна резекция. Беше демонстриран и нов минимално инвазивен метод за лечение на стрес-инконтиненция при жени.
  • State-of-the-art лекции по актуални проблеми в ендоурологията, изнесени от водещи европейски и български специалисти
  • Hаnds-on-training (HOT) сесии, в двата дни на симпозиума, които се проведоха на съвременни тренажори, имитиращи реална оперативна среда, за извършване на ендоурологични операции на горен и долен уринарен тракт. Бяха използвани най-съвременни ендоскопски инструменти, енергийни източници, монитори и консумативи. НОТ сесиите се провеждаха под ръководството на опитни оператори, които имаха възможност да дадат ценни практически съвети и да покажат на участниците tips and tricks при извършването на различните оперативни интервенции. Тази форма на обучение беше оценена, като много полезна от младите уролози, които взеха участие в сесиите.

Дискусия на клинични случаи, която протече с представяне на конкретни пациенти и клинични ситуации с експертен коментар върху възможностите за диагностика и лечение от членовете на научния комитет и участниците, направен в светлината на съвременните научни знания в областта на ендоурологията.

Постерна сесия, която за пореден път беше представена по иновативен начин – в електронен вариант на телевизионен екран във фоайето през двата дни на симпозиума, и презентация в пленарната зала по време на модерирана сесия, където постерите бяха представени от своите автори пред участниците и имаха възможност да чуят направените коментари и да отговорят на зададените въпроси.

Тази интерактивна форма на провеждане на научни събития с определена практичека насоченост има изключителна популярност през последните години в световен мащаб. Тя се определеля от бурното развитие на съвременните медицински технологии, които дават възможност за бързото навлизане в клиничната практика на все повече нови и ефективни минимално инвазивни техники за лечение на урологичните заболявания. Повишеният интерес към тези съвременни методи за диагностика и лечение налага и непрекъснатото усъвършенстване и допълване на нашите знания и умения в тази област. Именно чрез провеждането на научни събития под тази форма (съчетаване на научните знания с практическите умения), се повишава нивото на професионалната подготовка на хората, които се занимават с този тип хирургия.

Доц. Илия Салтиров, председател на Oрганизационния комитет на събитиетo сподели:

saltirov„…Организирането на научно събитие с такова съдържание е изключително предизвикателство, дори и в развитите европейски страни. Ние се радваме, че с технологичните възможности, които сме създали, с нивото на професионална квалификация на оперативните екипи с които разполагаме и признанието и авторитета за нашата професионална дейност, които сме заслужили с резултатите от нашия труд, имахме за пореден път куража и силите и заедно с подкрепата на нашите съмишленици в ръководството на ВМА, Секцията по Уролитиаза (EULIS) на Европейската aсоциация по урология (EAU) и Българското дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия, да организираме и проведем поредния симпозиум посветен на ендоурологията. Симпозиумът беше оценен много високо по отношение на организация и научна програма от всички участници, от членовете на Научния комитет, както и от Борда на EULIS по време на заседанието му на 29-тия Конгрес на EAU в Стокхолм, където беше представена информация за тази научна проява. Надявам се, че положените усилия ще допринесат за развитието и усъвършенстването на ендоурологичните и минимално инвазивни методи за диагностика и лечение на урологичните заболявания в нашата страна, и ще подобрят резултатите при лечението на нашите пациенти. Надявам се и, че всички колеги, които взеха участие са намерили полза и са подобрили както своите знания, така и своите умения в тази толкова предизвикателна и бързо развиваща се област на съвременната урология, каквато е ендоурологията…”.

Научната програма на симпозиума беше високо оценена от участниците, както и от членовете на научния комитет.

д-р Гюрчевски, уролог от Скопие, Македония

gyurchevski„…Изказвам своята дълбока благодарност към доц. Салтиров и неговите колеги за поканата да участвам в този прекрасно организиран и проведен на високо професионално ниво научен симпозиум. За мен беше удоволствие, че имах възможност да бъда част от него и да присъствам на демонстрацията на съвременни методи за лечение и да чуя актуални лекции посветени на минимално инвазивните методи за лечение на урологичните заболявания. Благодаря и за топлато гостоприемство и приятната приятелска атмосфера през цялото време на работата на Симпозиума….”.

Своята позитивна оценка за организацията и научната стойност на симпозиума дадоха и членовете на борда на EULIS.

Проф. Андрас Хознек, Франция:

hoznek„…За мен беше удоволствие да участвам в 5тия симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”. Организацията беше на високо ниво, селекцията на клинични случаи за Live-surgery сесията и професионализмът на операционния екип на ВМА, създадоха отлични възможности за обучение и демонстрация….”

Проф. Хосе Реис Сантос, Португалия:

santos„…Радвам се, че EULIS беше представена на това научно събитие. Бях впечатлен от техническото оборудване и професионализма на операционния екип по време на демонстративните операции. Професионалните и личностните качества на членовете на научния комитет допринесоха за високото научно ниво на симпозиума…..”

Проф. Хуан Антонио Галан, Испания:

galan„…За мен беше чест да участвам в това научно събитие. Демонстративните операции и лекции, които имахме възможност да чуем и видим бяха на високо ниво и се радваха на много голям интерес от страна на българските уролози. Mного съм впечатлен от перфектната организация и топлото гостоприемство…..”