frontОт 5 до 7 септември 2013 година в Копенхаген, Дания се проведе 2ра среща на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология (2nd Meeting of the EAU Section of Urolithiasis). В конгреса взеха участие делегати от целия свят и водещи специалисти в областта на ендоурологията и минимално-инвазивното лечение на уролитиазата.

Научната програма на конгреса включваше state-of-the-art лекции, дискусии, hands-on-training сесии, Live-surgery сесии и постерни сесии, на които бяха представени последните резултати и достижения на медицинската наука в областта на диагностиката, лечението и метафилактиката на уролитиазата. Събитието беше съпроводено от търговско изложение, на което бяха представени техническите новости в областта на медицинската апаратура и консумативи и тяхното приложение в областта на уролитиазата.

Катедрата по Урология и нефрология на ВМА взе участие в научната програма на конгреса с 3 научни доклада, посветени на съвременни минимално-инвазивни методи за лечение на бъбречно-каменната болест.

  1. Percutaneous nephrolithotomy in patients with renal anomalies
  2. Prone versus Galdakao-modified supine position for percutaneous nephrolithotripsy
  3. Ureterorenoscopy versus shockwave lithotripsy for the management of proximal ureteral stones ≤ 15 mm