От 19 до 23 декември 2011 година екип от Катедрата по урология и нефрология на ВМА София проведе въвеждане в експлоатация и обучение за работа с вторият апарат за литотрипсия LITHOSКOP, Siemens инсталиран в Градската болница в гр. Битола, Македония.

Екипът на урологичното отделение с ръководител д-р Трайчо Батанджиовски прояви изключителен интерес и желание за работа с апарата, който е последно поколение мултифункционален апарат за екстракорпорална литотрипсия, с възможности за извършване на ендоурологични операции под рентгенов контрол. Отделението е с традиции в областа на ендоскопската хирургия на долния уринарен тракт, а новата придобивка дава възможност за развитие на тяхната дейност в посока на минималноинвазивно лечение на уролитиазата.

Ръководството на Болницата изрази готовност за подкрепа и подпомагане на Урологичното отделение в тази нова област на професионална реализация на екипа уролози, поради изключително големият интерес от страна на пациентите с това заболяване не само в югозападния регион на Македония, но и от съседните страни.

Тези няколко декемврийски дни бяха изпълнени не само с полезно професионално сътрудничество и обмяна на идеи, но и с много топли приятелски взаимоотношения.