Катедрата по Урология и Нефрология към Военномедицинска академия гр. София с ръководител проф. д-р Илия Салтиров дмн, за пореден път показа своя стремеж за обучението на своите кадри в областта на ендоурологията и минималноинвазивната хирургия отговарящ на световните стандарти и квалификации.

Доказателство за това е проведения обучителен курс с ръководител д-р Guido Giusti на 23-24.04.2018 година в международно признатия център по уролитиаза в болница San Raffaele-Turro, град Милано, Италия на тема „Flexible URS, Prone and Supine PCNL Course”. През 2012г. д-р Guido Giusti основава и обучителен център „European Training Center of Endourology” под патронажа на SIU (Italian Society of Urology) и EULIS (EAU Section of Urolithiasis).

В организирания двудневен курс, участие взеха представители на Катедрата по Урология и Нефрология към ВМА гр. София – д-р Огнян Гъцев и д-р Петър Петров. Научната програма на форума включваше лекции, дискусии на интересни клинични случай, операции на живо, следоперативни усложнения и ограничения на процедурите. На събитието бяха представени техническите възможности на медицинската апаратура и консумативи използвани при лечението на уролитиазата.

Във форума участие взеха и представители от Полша и Белгия, което даде възможност за обмяна на опит и дискутабилни теми относно диагностиката, лечението и профилактиката на бъбречнокаменната болест. Бяха демонстрирани на живо перкутанни нефролитотрипсии (PCNL), флексибилни уретерореноскопии (fURS/RIRS), както и комбинирана интраренална хирургия (ECIRS), при лечение на уролитиазата в планов и спешен порядък.
Участниците от проведения 113ти курс на ETCE (European Training Center of Endourology) бяха отличени с престижни международни сертификати.