Катедрата по „Урология и нефрология” на Военномедицинска академия – София включва;

  • Клиника „Ендоурология и Екстракорпорална литотрипсия”,
  • Клиника „Обща урология”
  • Клиника „Нефрология”
  • Отделение „Диализно лечение”.

В Kатедрата се извършва диагностично-лечебна, научно-преподавателска и изследователска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната урологична и нефрологична практика от професионален и високо мотивиран екип от лекари и медицински специалисти.

Клиниката по „Ендоурология и ЕКЛ” е създадена през 2000 година и е единствената в страната клиника, специализирана в ендоскопското и минимално-инвазивното лечение на урологичните заболявания. В годините Kлиниката се наложи като високо специализиран клиничен център по ендоурология и минимално-инвазивна урология с резултати сравними с водещите ендоурологични клиники в Европа.

Клиниката по „Обща урология” е специализирана в класическата оперативна урология, като обемът на дейността й включва операции с много голям обем и сложност предимно в областта на онкоурологията и реконструктивната хирургия.

Отделението по „Нефрология” е специализирано в диагностиката и лечението на възпалителни заболявания на отделителната система и паренхимни заболявания на бъбреците.

В отделението по „Диализно лечение” се прилагат всички методи на хемодиализа и перитонеална диализа, както и високо специализирани методи на филтрационен плазмен обмен и селективна плазмена абсорбция.

Всички структури в състава на Kатедрата по „Урология и нефрология” работят съвместно и в сътрудничество помежду си и с останалите клинични звена в състава на ВМА.