В Катедрата специализират:

  • Д-р Николай Василев – специализант по урология
  • Д-р Филип Йовчев – специализант по урология
  • Д-р Милена Арсова – специализант по урология
  • Д-р Мариан Антонов – специализант по нефрология
  • Д-р Цветелина Вутова – специализант по нефрология
Д-р Милена Арсова – специализант по урология
Д-р Мариан Антонов – специализант по нефрология
Д-р Цветелина Вутова – специализант по нефрология