Клиника „Ендоурология и ЕКЛ”

 • Проф. д-р Илия Салтиров, д.м.н. – ръководител клиника
 • Д-р Цеко Петков, д.м. – началник отделение
 • Подп. Д-р Владимир Василев – началник отделение
 • Д-р Кремена Петкова д.м. – главен асистент
 • Д-р Николай Василев  – ординатор
 • Д-р Огнян Гъцев – специализант

Клиника „Обща Урология”

 • Проф. д-р Светослав Николов, д.м.н – ръководител клиника
 • Д-р Динко Драгиев – главен асистент
 • Д-р Георги Георгиев – началник отделение
 • Д-р Димчо Василев – началник отделение
 • Д-р Тодор Терзиев – началник отделениe
 • Д-р Петър Петров – специализант

 Клиника „Нефрология”

 • Проф. др Райна Робева – тъководител клиника
 • Д-р Стефан Василев – началник отделение
 • Доц. д-р Владимир Драганов, д.м.н
 • Д-р Даниела Петрова – асистент
 • Д-р Фердане Рушидова – ординатор
 • Атанаска Венелинова – ординатор

Отделение „Диализно лечение”

 • Д-р Мария Хринчева – началник отделение
 • Д-р Павел Ангелов – ординатор
 • Д-р Даниела Фончева – ординатор (специализант)