В клиниката по „Ендоурология и ЕКЛ” се прилагат успешно съвременните методи за ендоскопска диагностика и минимално-инвазивно ендоскопско лечение на повърхностни карциноми на пикочния мехур и на горен уринарен тракт.

  • NBI – цистоскопия за диагностика на тумори на пикочния мехур

Narrow-band imaging (NBI) цистоскопията е съвременен метод за диагностика на тумори на пикочния мехур, при който се извършва цистоскопия (оглед на пикочния мехур) с флексибилен дигитален ендоскоп с филтър за светлина с определена дължина на вълната, при която се повишава контраста между туморната тъкан и нормалната лигавица на пикочния мехур.

  • Трансректална 10-точкова биопсия на простатата под ехографски контрол за диагностика на карцином на простатната жлеза
  • Диагностична уретерореноскопия при тумори на горен уринарен тракт

Диагностичната уретерореноскопия е ендоскопски метод, при който се прониква с флексибилен или ригиден уретерореноскоп в уретера и бъбрека и под зрителен контрол се извършва оглед, а при наличие на зони, съмнителни за тумор се взема биопсия от тъканта.

  • Трансуретрална резекция на тумор на пикочен мехур (TUTUR), трансуретрална вапоризация на тумор на пикочен мехур (TURis) и трансуретрална лазерна вапоризация на тумор на пикочен мехур

При тези методи за лечение на неинвазивни карциноми на пикочния мехур се прониква с ендоскоп в пикочния мехур и туморната тъкан се изрязва или се вапоризира. Винаги се взема материал за хистологично изследване от туморната тъкан, за да се постави точна диагноза и да се стадира тумора, като подходът в лечението се индивидуализира за всеки пациент.

  • Трансуретрална лазерна резекция и вапоризация на тумори на горен уринарен тракт

Трансуретралната лазерна резекция и вапоризация на тумори на горен уринарен тракт е ендоскопски метод за лечение на неинвазивни карциноми на горен уринарен тракт, при който се прониква с ендоскоп до тумора в уретера или кухинната система на бъбрека и той се резецира или вапоризира с помощта на лазер.

  • МРТ/УЗ (fusion) насочена трансперинеална простатна биопсия

Съвременната медицинска наука обедини възможностите на ултразвука и ядрено-магнитния резонанс, използвайки съвременна софтуерна система, която позволява сливането (fusion) в реално време на образите получени от МРТ и трансректална ехография. Това даде предимството да се комбинира диагностичната точност на МРТ за насочване към съмнителни лезии с практичността и доброто познаване на ултразвука. Крайна цел е извършването на биопсия, чрез използването на предимствата на двата образни метода, което да увеличи процентно, диагностицирането на клинично значими простатни карциноми.