Доброкачествена  простатна хиперплазия (ДПХ)

В клиниката по „Ендоурология и ЕКЛ” се прилагат успешно ендоскопски методи за лечение на доброкачествената простатна хиперплазия. Клиниката е оборудвана с пълен набор ендоскопски инструментариум за монополярна и биполярна резекция на простатата (TURP), биполярна плазма вапоризация на простатата (TURisVP) и Holmium laser енуклеация на простатата (HoLEP).

Комбинирането на тези методи с лазерната литотрипсия на конкременти в пикочния мехур при пациенти с ДПХ и камъни в пикочния мехур премахва нуждата от отворена операция в тези случаи.