The 1st National Congress of the Urological Section of Serbian Medical Association

The 1st National Congress of the Urological Section of Serbian Medical Association and Regional Joint Meeting with ESU Course on urolithiasis

September, 28-30th, 2017
Belgrade, Serbia

 

На 28-30 септември, 2017 година в Белград, Сърбия се проведе 1-ви Национален Конгрес на Урологичната секция на Сръбската медицинска асоциация и регионален митинг с курс на Европейското училище по урология с тема съвременно лечение на уролитиазата – ESU Course on urolithiasis.

Научната програма на конгреса включваше основни теми от съвременната урология, представени в пленарни лекции, постерни и видео сесии и дискусия на клинични случаи.

Проф. д-р Илия Салтиров и гл. ас. д-р Кремена Петкова, взеха участие като членове на Научния комитет на конгреса с модериране на пленарна и постерна сесия. Проф. Салтиров представи пленарен доклад на тема “PCNL in the treatment of stone disease: indications and techniques”, а д-р Петкова, представи по време на ESU Course on urolithiasis два интересни и предизвикателни случаи от клиничната практика, които предизвикаха задълбочени дискусии в залата и експертен коментар от председателите на курса – Dr. Guido Giusti, Italy и Dr. Thomas Тailly, Belgium.

Като участници в работата на конгреса взеха участие и трима от младите лекари на Катедрата по урология и нефрология – д-р Огнян Гъцев, Д-р Петър Петров и д-р Стефан Христофоров. Те направиха своите презентации в областта на ендоскопското и минимално инвазивно лечение на уролитиазата и лечението на туморите на горния уринарен тракт, по време на модерирани постерни сесии. Представеният материал получи високи професионални оценки и одобрение от модераторите и участниците.

При закриването на конгреса участниците от Катедрата по Урология и нефрология на ВМА бяха отличени с престижни международни сертификати.