Издания 2015

travmi-urogenitalna “Травми на урогениталната система”, под редакторството на доц. Илия Салтиров

Въведение на книгата изтеглете от тук

 

 

 

 

Списание “Ендоурология и минимално инванзивна хирургия”,

Година 3/ Брой 1/ май 2015
Очаквайте скоро