Диагностика и лечение

Към катедрата по урология и нефрология към Военномедицинска академия работят следните клиники и отделения: